Batterij, de toekomst of zijn er alternatieven?

  • 15 juni 2016

Europa neemt het voortouw in de introductie van hernieuwbare energiebronnen in het elektriciteitssysteem met als doel de CO2 uitstoot te verminderen en minder afhankelijk te worden van ingevoerde energie.  Deze hernieuwbare energiebronnen zijn vaak niet stuurbaar en moeilijk voorspelbaar.  Hierdoor groeit de nood aan flexibiliteit in ons elektriciteitssysteem.  Opslag is een van de mogelijke manieren om deze flexibiliteit te leveren.  Batterijen zijn één vorm van elektrische opslag maar hebben grote voordelen in vergelijking met andere opslagmethodes omdat ze een hoog rendement hebben en schaalbaar zijn.

In deze presentatie gaan Bart Mantels en Kris Kessels in op de verschillende mogelijke diensten die batterijen kunnen leveren aan het elektriciteitsnet.  We bekijken of batterijen geschikt zijn en welke technische, wettelijke of marktbarrières er nog in de weg staan. Tenslotte schetsen we kort de mogelijke toekomstige rol van batterijen en de daaraan gekoppelde technische alternatieven.

Presentatie pdf bestandBatterijen: de toekomst of zijn er alternatieven? (2.84 MB)