Alternatieve financiering

  • 14 juni 2016

De omslag naar hernieuwbare energie is een evolutie waar heel wat investeringen voor nodig zijn. De overheid ondersteunt burgers door het aanreiken van goedkope energieleningen. Wie zijn huis renoveert en zijn huis energie-efficiënter maakt kan hiervoor premies krijgen.  

Ook KMO’s en bedrijven blijven niet in de kou staan. De Vlaamse Overheid geeft energie-advies, bedrijven kunnen energiescans laten uitvoeren en daarnaast zijn er heel wat premies waar ze ook van gebruik kunnen maken. 

Projecten zoals het bouwen van windmolens, het plaatsen van zonnepanelen langs spoorwegbermen, ... vragen grote investeringen. Bedrijven hebben niet altijd de mogelijkheid om hier in te investeren, burgers hebben het kapitaal niet om een windmolen te plaatsen. Moeten we participatieprojecten stimuleren? Kan de privésector nog inspanningen leveren? Moeten we meer inzetten op derdepartijfinanciering? 

Of is er een radicaal andere oplossing?  

Debatteer mee met Tom Mortier van PMV (@PMVnv) en Vincent Wirtz van ING(@ING_news)

Presentatie pdf bestandAlternatieve financiering.pdf (2.24 MB)